Koleżanki i Koledzy w związku z obostrzeniami dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 polowanie Hubertowskie zostaje odwołane. Dodatkowo wobec przywołanych regulacji Zarząd Główny PZŁ stoi na stanowisku, że od dnia 24 października 2020 r. polowania zbiorowe są, aż do odwołania, całkowicie zakazane.

Koleżanki i Koledzy,

W związku z pandemią i koniecznością przestrzegania obowiązujących przepisów myśliwy, który nie potwierdzi Zarządowi Koła w terminie do dnia 29.10.2020 roku swojego udziału w polowaniu zbiorowym w dniu 7.11.2020 nie będzie mógł wziąć w nim udziału. Potwierdzenie może odbyć się drogą elektroniczną na nasz adres e-mail lub telefonicznie dowolnemu członkowi zarządu koła.

Darz Bór

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r, poz. 1758) Zarząd Główny PZŁ wyjaśnia, że

W dniu 7 listopada br. odbędzie się polowanie zbiorowe w obwodzie nr 5.
Zbiórka myśliwych o godz. 7:30 na terenie Stolarni OKK Otlewski w Osiu.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

w związku z odwołaniem zawodów na strzelnicy myśliwskiej w Osiu Zarząd Koła informuje, że Nadzwyczajne Walne odbędzie się właśnie na terenie strzelnicy z jednoczesną możliwością przystrzelania broni.

Dzień i godzina bez zmian. 10 października, 10:00.

Darz Bór

Zarząd Koła

Podkategorie