ZO PZŁ w Bydgoszczy w załączeniu przesyła okólnik w sprawie:

W załączeniu przedstawiamy Uchwałę Naczelnej Rady Łowieckiej w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej za rok 2023!

Zarząd Koła informuje ,że w 2022roku odbędą się dwa polowania zbiorowe:

Hubertowskie w dniu 05.11.2022 r. na terenie obwodu 155 , zbiórka u kol. Jacka Polusa o godz.7.30

Prowadzący kol. Jacek Polus, gospodarz kol. Jacek Tadych

Wigilijne w dniu 17 .12.2022 r. na terenie obwodu nr 5, zbiórka w stolarni kol. Krzysztofa Otlewskiego o godz.7.30

Prowadzący polowanie kol. Tomasz Dobrowolski i Jarosław Grzywacz, gospodarz kol. Krzysztof Otlewski

Koleżanki i Koledzy 

w związku z otrzymaniem puli odstrzałów sanitarnych w obwodzie nr 155, prosimy o odbiór tych odstrzałów u kolegi łowczego. Strzelanie dzików od dnia 26 września odbywa się wyłącznie na odstrzał sanitarny!   
Przypominamy, że zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2018.1967), każdemu myśliwemu przysługuje (w roku rozliczeniowym) 6 dni „zwolnienia od pracy” dla wykonywania odstrzału sanitarnego lub wykonywania innych czynności związanych z takim odstrzałem.

Z myśliwskim pozdrowieniem

Darz Bór!

Wszystkich sympatyków łowiectwa zapraszamy do wzięcia udziału w obchodach naszego święta!

Podkategorie