W załączeniu przedkładamy Komunikat ZO PZŁ Nr 3/BY/2016 w sprawie:

 

 

 

 

  1. Oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej;
  2. Terminarza imprez strzeleckich
  3. Planowanych szkoleń nowowstępujących do PZŁ i kandydatów na selekcjonerów zwierzyny płowej