W załączeniu przedkładamy Komunikat ZO PZŁ Nr 4/BY/2016 w sprawie:

 

 

 

 

  1. XI Zawodów w strzelaniach myśliwskich o puchar łowczego okręgowego
  2. Terminarza imprez kynologicznych
  3. Konkursu na „lisiarza okręgu bydgoskiego"
  4. Sprawozdawczości łowieckiej;
  5. Sprawozdań finansowych kół łowieckich
  6. Przyjmowanie członków do Koła
  7. Wysokości wpisowego, a także sposobu oraz terminu jego uiszczania