Koleżanki i Koledzy informujemy, że Walne Zebranie Członków KŁ nr 223 "KOS" odbędzie się w dniu 21 maja br. o godzinie 9:00 na strzelnicy sportowo-myśliwskiej Gzella w Osiu.

O porządku obrad wszyscy myśliwi i stażyści zostaną poinformowani indywidualnie. 

Z myśliwskim pozdrowieniem

Darz Bór