Koleżanki i Koledzy,

w związku z nikłym zainteresowaniem myśliwych udziałem w polowaniu zbiorowym w dniu 7 stycznia 2017 roku, zwracamy się z prośbą aby wszyscy chcący wziąć udział w tym polowaniu najpóźniej do dnia 28 grudnia br. potwierdzili swój udział u Kol. Edwarda Dobrowolskiego.

Dopiero po tym terminie zapadnie decyzja o organizacji lub odwołaniu polowania.

Darz Bór