Koleżanki i Koledzy informujemy, że polowanie zbiorowe w obwodzie nr 5 odbędzie się zgodnie z planem (07.01.2017r.). Jedyną zmianą jest miejsce zbiórki. Spotykamy się przy domku myśliwskim na Sobinach o godzinie 8:00.

Darz Bór