Koleżanki i Koledzy uprzejmie informujemy, że w dniu 13 maja br. o godzinie 10:00 na strzelnicy "Gzella" w Osiu odbędzie się walne zgromadzenie członków koła łowieckiego nr 223 "Kos".

O porządku obrad każdy z osobna zostanie poinformowany odrębnym pismem.

Darz Bór