Nowelizacja ustawy prawo łowieckie to temat, nad, którym prace trwają już ok.3 lat i wiele osób straciło orientację jak wygląda sytuacja.


➡15 listopada 2016 do Sejmu wpłynął już kolejny projekt nowelizacji ustawy - projekt rządowy autorstwa Ministerstwa Środowiska (druk:1042)
➡ po pracach w komisjach trafił on na I czytanie, które odbyło się 2 grudnia 2016. Podczas głosowania zdecydowano o skierowaniu projektu do połączonych komisji środowiska (przewodniczacy Posel Gawłowski PO) oraz komisji rolnictwa (przewodniczący Poseł J.Sachajko Kukiz'15)
➡ Zaraz po tym odbyło się posiedzenie połączonych komisji, na którym prace skierowano do podkomisji, której pracami kierowała Pani Poseł Anna Paluch (PiS)
➡Posiedzenia podkomisji odbyły się w styczniu i grudniu 2017 oraz w styczniu 2018 - prace zakończyły się 24 stycznia br. sprawozdaniem podkomisji, a projekt wrócił na połączone komisje.
➡ W dniach 6-7 lutego odbyło się posiedzenie połączonych komisji, zakończone sprawozdaniem skierowanym na II czytanie w Sejmie.
➡Czytanie miało odbyć się dwa dni później jednak w trakcie posiedzenia Sejmu - Marszałek Sejmu zdjął projekt z harmonogramu obrad bez podania przyczyny. Obecnie czekamy na kolejne posiedzenie Sejmu oraz wznowienie prac.
Aktualny druk sejmowy 2234 http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2234
Na WSZYSTKICH wyżej wymienionych posiedzeniach byli przedstawiciele PZŁ przedstawiając stanowisko Związku.