ZO PZŁ w Bydgoszczy przesyła w załączeniu komunikat Nr 10/BY/2018

 

 

 

 

w sprawie:

1.    Szkolenia i egzaminów dla nowowstępujących do PZŁ i dla kandydatów na selekcjonerów zwierzyny płowej.
2.    Zawodów w strzelaniach myśliwskich o Puchar Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej w Bydgoszczy;
3.    Zorganizowania dodatkowych punktów obsługi myśliwych i kół łowieckich  ZO PZŁ w Bydgoszczy.
4.    Wymiany legitymacji członkowskich PZŁ 
5.    Ujednoliconego tekstu Zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz  zasad postępowania przy ocenie zgodności odstrzału.