Koleżanki i Koledzy,

informujemy, że polowanie Hubertowskie odbędzie się 3 listopada 2018 roku w obwodzie nr 155, a polowanie Wigilijne 15 grudnia 2018 roku w obwodzie nr 5.

Szczegóły dotyczące polowań zostały wysłane na wskazane przez Was adresy e-mail oraz listownie do tych Kolegów co nie posiadają poczty elektronicznej.

Darz Bór.