Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Koła informuje:

  1. 30 marca sprzątamy las na terenie obwodu nr 155 zbiórka u T.Czapli o godz.8.3
  2. Walne Zebranie Koła odbędzie się w dniu 11 maja br. o godz. 10:00 na strzelnicy w Osiu. O porządku obrad Koleżanki i Koledzy zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

Darz Bór