ZO PZŁ w Bydgoszczy przesyła w załączeniu komunikat Nr 12/BY/2019.

Polski Związek Łowiecki ZO PZŁ w Bydgoszczy przesyła w załączeniu Komunikat Nr 12/BY/2019
w sprawie:
1.    Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej kół łowieckich i OHZ;
2.    Święta Myśliwych ;
3.    Arkuszy oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej;
4.    Narady z łowczymi kół łowieckich okręgu bydgoskiego;