Koleżanki i Koledzy przedstawiamy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, które obowiązuje od 20 września 2019 roku.