W załączeniu przesyłamy Komunikat Nr 6/BY/2020 w sprawie:


1.    Szkolenia myśliwych w zakresie uregulowanym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych (Dz.U. Nr 235, poz 1548 z 2010 r.)
2.    Projektu Komisji Hodowli Zwierzyny przy ZO PZŁ w Bydgoszczy  p.t. „Ochrona zwierzyny drobnej na terenie bydgoskiego okręgu PZŁ poprzez ograniczenie liczebności lisa”.
3.    Konieczności zgłaszania polowań zbiorowych.
4.    Zakresu stosowania art. 33e ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz.U.Nr 147, poz. 713 z 1995 r. ze zm.) i możliwości przeprowadzania wyborów uzupełniających do organów kół łowieckich.