Koleżanki i Koledzy,

Na podstawie §39 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego Zarząd Koła Łowieckiego nr 223 Kos w Bydgoszczy zwołuje w dniu 10 października 2020 roku o godzinie 10:00 na terenie Hotelu & Spa Evita przy ul. Czerskiej 11 w Tleniu.

Porządek obrad został przesłany pocztą tradycyjną oraz na wskazane adresy e-mail.

Darz Bór

Zarząd Koła