Koleżanki i Koledzy,

W związku z pandemią i koniecznością przestrzegania obowiązujących przepisów myśliwy, który nie potwierdzi Zarządowi Koła w terminie do dnia 29.10.2020 roku swojego udziału w polowaniu zbiorowym w dniu 7.11.2020 nie będzie mógł wziąć w nim udziału. Potwierdzenie może odbyć się drogą elektroniczną na nasz adres e-mail lub telefonicznie dowolnemu członkowi zarządu koła.

Darz Bór