Koleżanki i Koledzy w związku z obostrzeniami dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 polowanie Hubertowskie zostaje odwołane. Dodatkowo wobec przywołanych regulacji Zarząd Główny PZŁ stoi na stanowisku, że od dnia 24 października 2020 r. polowania zbiorowe są, aż do odwołania, całkowicie zakazane.