w sprawie: ustalania wysokości składek członkowskich, zasad podziału składki pomiędzy Zarząd Główny i zarządy okręgowe oraz obowiązkowego ubezpieczenia myśliwych na 2021 rok.

Naczelna Rada Łowiecka działając na podstawie § 82 ust. 3 pkt 19 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, stanowiącego załącznik do uchwały XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 16 lutego 2019 roku postanawia, co następuje:

§1

1. Wysokość składek członkowskich od osób fizycznych i ubezpieczenia w roku 2021 ustalić następująco:

  • składka normalna - 360 zł plus ubezpieczenie 43 zł - razem 403 zł,
  • składka ulgowa, o której mowa w§ 124 ust. 2 Statutu PZŁ - 180 zł plus ubezpieczenie 43 zł - razem 223 zł,
  • Składka ulgowa, o której mowa w§ 124 ust. 3 Statutu PZŁ - 90 zł plus ubezpieczenie 43 zł - razem 133 zł.

2. Składki członkowskie od osób fizycznych podzielić pomiędzy Zarząd Główny i zarządy okręgowe w proporcji 30% do 70%.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęci.

 

Do dnia 21 grudnia br. myśliwy może dokonać wpłaty na konto bankowe Koła Łowieckiego nr 223 KOS. 

Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Osiu
Nr konta bankowego: 80 8169 0006 0010 8429 3000 0010 

Po 21 grudnia myśliwy zobowiązany jest przelać składkę członkowską na rzecz Polskiego Związku Łowieckiego, wpłacając środki na konto bankowe właściwego względem miejsca zamieszkania Zarządu Okręgowego PZŁ (dane adresowe).