W załączeniu przesyłamy Komunikat Nr 9/BY/2020 w sprawie


1.    Oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej za sezon 2020/2021
2.    Szkolenia dla kandydatów na selekcjonerów zwierzyny płowej i muflonów.
3.    Wzoru wniosku o zmianę Rocznego Planu Łowieckiego.
4.    Akcja „Myśliwska paczka 2020"
5.    Składki członkowskiej kół łowieckich
6.    Listy miejsc kultu patronów myśliwych i leśników.
7.    Życzenia Świąteczne
8.    Informacja dotycząca zaświadczeń po szkoleniu WE