Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy przesyła w załączeniu Komunikat Nr 2/BY/2020 z dnia 29.01.2020
W sprawie


1.    Inwentaryzacji zwierzyny płowej;
2.    Uzgadnianie rocznych planów łowieckich;
3.    Oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej;
4.    Odstrzał dzików w 2021 roku;
5.    Kontroli zasad wydawania upoważnień na odstrzał indywidualny;
6.    Wniosków o dzierżawę obwodu łowieckiego