Tegoroczne obchody Dnia Św. Huberta w dniu 17 października, w okręgu bydgoskim PZŁ, będą okazją uczczenia jubileuszu ufundowania płaskorzeźby św. Huberta dla bydgoskiej bazyliki pw. św. Wincentego a Paulo. 

Propozycja ufundowania płaskorzeźby św. Huberta została wyartykułowana w dniu 29 września 1994 r. po uroczystej Mszy świętej w bydgoskiej bazylice, w czasie której poświęcony był sztandar Koła Łowieckiego „Złoty Róg” w Bydgoszczy. W trakcie tej uroczystej odegrana była „Msza Hubertowska”, skomponowana przez Reinholda Stiefa, wykonana na rogach myśliwskich przez sygnalistów „Złotego Rogu” oraz muzyków wojskowych. Wówczas po uroczystym nabożeństwie, na spotkaniu towarzyskim padła ze strony prezesa koła Edmunda Sitka przedmiotowa propozycja. Inicjator wyraził życzenie, aby pomnik Patrona Myśliwych stanął w jednej z nisz ołtarzowych tej świątyni.

Wojewódzka Rada Łowiecka na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 1995 r. udzieliła grupie inicjatorów swobodę działania w realizacji powziętego zamiaru, o czym w dniu 9 maja 1995 r. ówczesny Zarząd Wojewódzki PZŁ w Bydgoszczy poinformował Zespół Inicjatywny Fundacji Figury św. Huberta.

W dniu 18 maja 1995 r. odbyło się pierwsze spotkanie zespołu inicjatywnego, który przyjął nazwę: Komitet Budowy Pomnika św. Huberta – Patrona Myśliwych w Bydgoszczy. Ukonstytuowało się 5-osobowe prezydium w składzie: Edmund Sitek – przewodniczący, ks. Ryszard Pruczkowski, Władysław Strzyżewski, Hubert Trzebiński i Mieczysław Wysiński.

W dalszej kolejności zlecono opracowanie wstępnych koncepcji poszczególnym zespołom artystów-plastyków. Spośród 9 przygotowanych propozycji, trzech różnych artystów rzeźbiarzy, wybrano dwa modele pana Jacka Kucaby z Tarnowa. W dniu 11 czerwca 1996 r. projekt pana Jacka Kucaby został zatwierdzony do końcowej realizacji. 

Uroczystości w dniu 3 listopada 1996 r. miały wymiar ogólnopolskich obchodów hubertowskich w Bydgoszczy. Uroczystości kościelne poprzedzone zostały przemarszem przez ulice miasta naczelnych i miejscowych władz łowieckich, pocztów sztandarowych wojewódzkich organizacji łowieckich, kół oraz wielu miejscowych myśliwych z rodzinami.

Szczególnej oprawy korowodowi nadały kolorowe stroje bractw kurkowych, żeńskiej orkiestry dętej oraz barwne i efektowne zaprzęgi konne.

Uroczysta Msza hubertowska z udziałem pocztów sztandarowych, trzech zespołów grających muzykę myśliwską i tłumem myśliwych wywarła ogromne wrażenie i zapisała się trwale w myśliwskiej pamięci.

– Święty Hubert w bazylice bydgoskiej, będący darem kilkudziesięciu myśliwych i osób spoza Zrzeszenia, wielu kół łowieckich, przeważającej części nadleśnictw z obszaru RDLP w Toruniu, kilku przedsiębiorstw i instytucji – jest potwierdzeniem słuszności zrealizowanego przedsięwzięcia, jakiego się podjęliśmy… Od 3 listopada 1996 r. każdy z nas myśliwych, leśników i nie tylko, będzie miał ułatwioną drogę do zadumy nad duchową przemianą, jakiej doznał Hubert – łowca w okresie zagubienia i swawoli. Doświadczenie uczy, że ta swawola pojawia się nieraz obecnie, w chwili zapomnienia zasad etyki i zwyczajów chrześcijańskiego, staropolskiego łowiectwa – powiedział wówczas Edmund Sitek – przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Bydgoszczy serdecznie zaprasza na okręgowe obchody Dnia św. Huberta w Bydgoszczy, połączone z jubileuszowym wydarzeniem sprzed 25 lat, w dniu 17 października 2021 r. o godzinie 13:00.

źródło: https://bydgoszcz.pzlow.pl/