Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy informuje,

że w projekcie „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczania” na rok 2022 w pkt. 3,12 wprowadzono nakaz stosowania aplikacji ZIPOD (Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików) w celu zgłaszania KAŻDEGO  znalezionego padłego lub odstrzelonego, w tym sanitarnie dzika.
Nie dostosowanie się do tego obowiązku, jak wynika z przedstawionego projektu Rozporządzenia, obarczone będzie utratą 20% kwoty przysługującej za odstrzał sanitarny. Powiatowy Lekarz Weterynarii będzie miał obowiązek weryfikacji poprawności przekazywanych zgłoszeń.
W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie ww. informacji wszystkim myśliwym w kole łowieckim.
Aplikację na mobilne urządzenia teleinformatyczne można pobrać bezpłatnie pod następującymi linkami:
www.wetgiw.gov.pl/zipod
www.zipod.wetgiw.gov.pl:4443