Koleżanki i Koledzy,

W dniu 9 kwietnia br. odbędzie się sprzątanie terenu obwodu łowieckiego nr 155.

Zbiórka o godzinie 9:00 u Kolegi Tadeusza Czapli.

Darz Bór!