Koleżanki i Koledzy, w dniu 02 kwietnia br. odbędzie się inwentaryzacja zwierzyny w obwodzie nr 155. 

Zbiórka u Kol. Łowczego o godzinie 9:00.  

Do zobaczenia.

Darz Bór!