Koleżanki i Koledzy,

w dniu 14 maja br. o godzinie 10:00 na strzelnicy sportowo-myśliwskiej w Osiu odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Koła łowieckiego nr 223 "KOS" w Bydgoszczy.

Porządek obraz został przesłany na adres e-mail podany w systemie Kół Łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego.

Darz Bór