Koleżanki i Koledzy w związku ze zgłaszanymi wątpliwościami dotyczącymi sposobu zgłaszania dzików padłych lub odstrzelonych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w załączeniu znajdziecie wytyczne Inspekcji Weterynaryjnej. 

Prosimy o zapoznanie się z treścią pisma.

Darz Bór