Koleżanki i Koledzy w załączeniu przedstawiamy nowe rozporządzenie dotyczące zmiany okresów polowań.

Prosimy o zapoznanie się z treścią rozporządzenia.

Darz Bór