ZO PZŁ w Bydgoszczy w załączeniu przesyła okólnik w sprawie


1. Szkolenie dla Nowowstępujących do PZŁ i Kandydatów na selekcjonerów samców zwierzyny płowej i muflonów.
2. Szkolenie Weterynaryjne dla myśliwych zgodnie z rozporządzeniem WE 853/2004 PE
3. Szkolenie z zasad postępowania przy ograniczeniu populacji bobra europejskiego.
4. Okręgowe obchody Hubertusa 2022
5. Wieloletnie Łowieckie Plany Hodowlane.

Koleżanki i Koledzy chcący wziąć udział w szkoleniu weterynaryjnym proszeni są o bezpośrednie zgłoszenie się do Kolegi Łowczego, celem wpisania ich na listę szkoleniową

W dniu 2 października br. ZO organizuje msze Hubertowską w Chojnicach. Osoby chcące uczestniczyć w poczcie sztandarowym proszeni są o kontakt z Kol. Jackiem Tadychem lub Jackiem Polusem.

Darz Bór