Koleżanki i Koledzy 

w związku z otrzymaniem puli odstrzałów sanitarnych w obwodzie nr 155, prosimy o odbiór tych odstrzałów u kolegi łowczego. Strzelanie dzików od dnia 26 września odbywa się wyłącznie na odstrzał sanitarny!   
Przypominamy, że zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2018.1967), każdemu myśliwemu przysługuje (w roku rozliczeniowym) 6 dni „zwolnienia od pracy” dla wykonywania odstrzału sanitarnego lub wykonywania innych czynności związanych z takim odstrzałem.

Z myśliwskim pozdrowieniem

Darz Bór!