W załączeniu przedstawiamy Uchwałę Naczelnej Rady Łowieckiej w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej za rok 2023!