ZO PZŁ w Bydgoszczy w załączeniu przesyła okólnik w sprawie:

1. Pocztu sztandarowego

2. Oceny prawidłowości odstrzału saren rogaczy