W dniu 16 marca  odbyło się XXIV posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej, na którym m.in.:

 

1/ Zwołano Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ na dzień 11 maja

br., na którym poddana zostanie pod głosowanie nowelizacja Statutu PZŁ

oraz Kierunki działania PZŁ na najbliższe lata;

 

2/ Rada zapoznała się ze stanem postępowania dyscyplinarnego ws.

myśliwego – członka Rady, który był głównym „aktorem" programu

telewizyjnego w TVN 24 pt. „Król kłusowników" przynosząc wszystkim

myśliwym w Polsce wizerunkową kompromitację. Przedłużające się

postępowanie prowadzone przez GRD i termin wyznaczonej rozprawy przez

GSŁ na przyszłą środę (22.03.br.), stał się główną przyczyną, że NRŁ

jeszcze raz dokonała analizy wyboru delegatów na KZD z Okręgu

Ciechanowskiego i członka NRŁ z tego Okręgu i w głosowaniu tajnym

uchyliła uchwałę OZD o wyborze członka NRŁ, a tym samym zaprzestanie

pełnienia funkcji przedstawiciela Okręgu Ciechanowskiego w składzie NRŁ.

 

3/ Rada przyjęła nowelizację Prawideł Strzelań Myśliwskich, w których

uwzględniono również nasze propozycje.

 

4/ Posiedzenie zostało przerwane ok 15.15 i na kontynuacji posiedzenia

Rada spotka się 4 kwietnia i rozmawiać będziemy m.in. w sprawie

konfliktu dotyczącego kynologii łowieckiej , który pojawiła się pomiędzy

Zarządem Głównym PZŁ oraz Zarządem Związku Kynologicznego w Polsce.

 

5/ Powinni również wiedzieć Koleżanki i Koledzy, że na początku

posiedzenia, próbowano podważyć legalność obrad NRŁ, uzasadniając to

faktem, że 3 członków NRŁ z Sieradza Tomasz Pilarz, z Częstochowy

Sławomir Strzelczyk i z Kalisza Jacek Bąkowski złożyli rezygnacje z

bycia członkami NRŁ. Uzasadnieniem takiego stanowiska prezentowanego

przez Ewę Kraskę członka ZG PZŁ miało być m.in. pismo Sekretarza Stanu

Edwarda Siarki kierowane do Prezesa NRŁ, które wpłynęło do Rady wczoraj,

jako odpowiedź na pismo ZG PZŁ z dnia poprzedniego. Rezygnacja

wspomnianych członków NRŁ, jak się okazało miała być podstawą

zablokowania działania Rady, a tym samym uniemożliwienia zwołania

Nadzwyczajnego KZD oraz uchwalenia nowelizacji Statutu PZŁ i Kierunków

działania PZŁ. To smutne... Rada jednak jednoznacznie uzasadniła błędne

rozumowanie, w tym zakresie i kontynuowała obrady. Pozwólcie, że tych

faktów, które pojawiły się już w mediach społecznościowych, nie będę

komentował, a pozostawię je do Waszej oceny.