W dniu 29 lipca 2023 r., w Operze NOVA w Bydgoszczy, odbył się XV Okręgowy Zjazd Delegatów okręgu bydgoskiego PZŁ.

Uczestników zjazdu i zaproszonych gości powitał przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Bydgoszczy Łukasz Kowal. Stwierdzono, że zjazd był prawomocny – przybyło 137 delegatów na 162 wybranych w kołach łowieckich na obszarze okręgu.

Uczczono minutą ciszy zmarłego śp. Mieczysława Wysińskiego – długoletniego łowczego okręgowego w Bydgoszczy.

Obradom przewodniczyło prezydium w składzie: przewodniczący Waldemar Kawecki, zastępcy przewodniczącego: Karol Grzywacz, Elżbieta Jedlińska, Włodzimierz Majewski oraz sekretarz: Jarosław Zdunek.

Sprawozdania Zarządu Okręgowego PZŁ w Bydgoszczy za lata 2019, 2020, 2021 i 2022 przedstawił delegatom łowczy okręgowy Łukasz Kowal. Również zaprezentowane zostały delegatom sprawozdania: Okręgowego Sądu Łowieckiego, Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego i Zespołu Nadzorczo-Kontrolnego. Po dyskusji nad sprawozdaniami, większością głosów podjęto uchwały zatwierdzające ww. sprawozdania.

Informację z działalności Naczelnej Rady Łowieckiej przedstawił Radosław Gronikowski. Kończąc wystąpienie, zrezygnował z kandydowania w kolejnych wyborach do tej Rady. Delegaci – owacjami na stojąco – podziękowali Koledze Radosławowi za dotychczasową pracę, w tym organie łowieckim.

Na Krajowy Zjazd Delegatów wybrano: Bogusława Chłąda, Huberta Dębowskiego, Jana Grajewskiego, Radosława Gronikowskiego, Włodzimierza Majewskiego, Rafała Sulkowskiego, Krzysztofa Sztajnborna i Aleksandrę Szulc.

W Naczelnej Radzie Łowieckiej, w nowej kadencji, łowiectwo bydgoskie będzie reprezentował Rafał Sulkowski. Na zastępcę członka Naczelnej Rady Łowieckiej wybrano Aleksandrę Szulc.

Podjęto uchwałę o zatwierdzeniu planu działalności i budżetu Zarządu Okręgowego PZŁ na 2023 r. oraz przegłosowano projekt uchwały zjazdowej.

Wyróżniającym się delegatom, wręczono odznaczenia łowieckie. Obrady zakończyły się w serdecznej koleżeńskiej atmosferze

Źródło: bydgoszcz.pzlow.pl