W trakcie Walnego Zgromadzenia Członków KŁ 223 Kos powołano 6-osobowy zespół ds. wsiedleń bażantów ( odbudowa populacji zwierzyny drobnej) w składzie:

 

  

 

1. Aleksandra Szulc

2. Andrzej Sotomski

3. Grzegorz Szutkowski

4. Sławomir Szafarczyk

5. Jarosław Wróblewski

6. Piotr Siuda

Dnia 01.września 2015 roku odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne w/w zespołu.

Zadania do wykonania:

1. Redukcja drapieżników lis, jenot, borsuk począwszy od 1 września 2015 r. na całym obwodzie ze szczególnym uwzględnieniem rewiru dokonywanych wsiedleń tj.Żurczyn w górę rzeki.

2. Inwentaryzacja lisich nor : kwiecień – maj 2016 r.,

3. Budowa 3 nowych posypów, naprawa 2 uszkodzonych łącznie będzie funkcjonowało w rewirze 8 posypów,

4. Budowa ambony w rejonie wsiedleń,

5. Utworzenie dwóch nęcisk na lisy w rewirze, wykonanych z rur PCV,

6. Coroczne wsiedlenie gatunków zwierzyny drobnej . Wiosną 2016 roku wsiedlenie około 110 sztuk bażantów – w zależności od ceny zakupu do łącznej kwotę 3500 zł z dowozem,

7. Zakup woliery adaptacyjnej wielokrotnego użytku w cenie nie przekraczającej 2500 zł.,

8. Ustalenie dyżurów myśliwych przy wolierze bezpośrednio po wsiedleniu bażantów( wczesna wiosna 2016 ) b. ważne!!!!!!

9. Zintensyfikowanie dokarmiania zwierzyny drobnej pod posypami od dziś.

10.Zgromadzenie karmy dla zwierzyny drobnej- mieszanki nasion zbóż, pośladu w ilości 1tony na sezon jesień – wiosna 2015-2016

W związku z wprowadzeniem do realizacji zadań zmierzających do zwiększenia populacji bażanta na obszarze koła prosimy o wstrzymanie wydawania pozwoleń na odstrzał bażanta.

Prosimy o włączenie się w miarę możliwości wszystkich członków KŁ Kos w realizację przedsięwzięć, szczególnie w likwidację drapieżników( w przygotowaniu projekt systemu motywującego myśliwego do pozyskiwania lisów i jenotów).

Odpowiedzialni za poszczególne zadania :

1. Zamówienie i zakup bażantów- Aleskandra Szulc,

2. Zakup, rozstawienie i przechowywanie woliery adaptacyjnej – Grzegorz Szutkowski, Piotr Siuda,

3. Koordynacja zakupu karmy i dokarmiania oraz inwentaryzacja lisich nor – Sławomir Szafarczyk, Jarosław Wróblewski,

4. Budowa i naprawa posypów – Andrzej Sotomski