W załączeniu przesyłamy Komunikat ZO PZŁ Nr 12/BY/2015 w sprawie:

1. Oceny prawidłowości odstrzału rogaczy
2. Kursu sędziów i instruktorów strzelectwa myśliwskiego