Ze względu na nikłe zainteresowanie polowaniem zbiorowym oraz wzrostem pozyskanej zwierzyny w polowaniach indywidualnych planowane polowanie zbiorowe na 9 stycznia zostaje odwołane.

Darz Bór!