Powiatowe polowanie na listy to inicjatywa Komisji Hodowlanej ds. Zwierzyny Drobnej przy ORŁ w Bydgoszczy.

 

 

 

  

Ma na celu przeprowadzenia zwiększenia odstrzału drapieżników, majacych bezpośrednie przełożenie na zwierzyną drobą w naszych łowiskach.

Szczegółowe informacje w komunikacie.