Przypominamy wszystkim myśliwym o dostarczeniu wypisanych protokołów z czynności gospodarczych łowczemu Koła Kol. Jackowi Polusowi.

W przypadku nie dostarczenia w/w protokółów do 31 marca br. nie będą one brane pod uwagę przy rozliczaniu godzin na rzecz Koła w danych sezonie.

Darz Bór