Koleżanki i Koledzy,

w związku z planowanym posiedzeniem Zarządu Koła na dzień 9 lutego istnieje możliwość przekazania formularza oraz zdjęcia do nowych legitymacji PZŁ Kol. Jackowi Polusowi do dnia 8.2.16. Wszystkie zebrane dokumenty zostaną przekazane następnie sekretarzowi Koła.

Darz Bór