W załączeniu przedkładamy Komunikat ZO PZŁ Nr 2/BY/2016 w sprawie:

 

 

 

 

 

 

  1. Szkolenia łowczych kół łowieckich
  2. Szkolenia i egzaminów dla nowowstępujących do PZŁ i dla kandydatów na selekcjonerów zwierzyny płowej
  3. Trybu postępowania przy uzgadnianiu i zatwierdzaniu rocznych planów łowieckich;