Koleżanki i Koledzy,

informujemy, że polowanie Hubertowskie odbędzie się 3 listopada 2018 roku w obwodzie nr 155, a polowanie Wigilijne 15 grudnia 2018 roku w obwodzie nr 5.

Szczegóły dotyczące polowań zostały wysłane na wskazane przez Was adresy e-mail oraz listownie do tych Kolegów co nie posiadają poczty elektronicznej.

Darz Bór.

ZO PZŁ w Bydgoszczy przesyła w załączeniu komunikat Nr 10/BY/2018

 

Koleżanki i Koledzy,

w dniu 22 września br. odbędzie się bal myśliwski z okazji 65-lecia Koła Łowieckiego nr 223 KOS w Bydgoszczy.

Zapraszamy wszystkich myśliwych oraz sympatyków łowiectwa do zapoznania się z historią Polskiego Związku Łowieckiego.

http://pzl95lat.pl/

Oddawanie krwi – krok po kroku dla kół łowieckich