Poniedziałek 23. kwietnia to kontynuacja obchodów Dnia Ziemi edukacja w Szkole Podstawowej Nr 1 Im.Króla Władysława Jagiełły w Szubinie, w szkole z którą współpracują myśliwi z naszego KŁ 223 KOS.

Od 1 kwietnia br. obowiązują nowe zasady szacowania szkód powodowanych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach rolnych.

Zapraszamy na kolejne już piętnaste targi do Warszawy. W sprawie zorganizowanego wyjazdu prosimy kontaktować się z biurem ZO pod nr tel: 052 340 06 52

Komisja Promocji i Komisja Kultury ORŁ w Bydgoszczy zaprasza na VII Bydgoską Biesiadę Myśliwską- Turzyn 2018 organizowaną dnia 14 kwietnia 2018 r o godz. 17:00 w sali biesiadnej Państwa L i A. Morawskich w Turzynie.

Sejm przyjął siedem poprawek, które w ubiegłym tygodniu do noweli Prawa łowieckiego zgłosił Senat: