KOS nr 223

Jubileusz Koła – zdjęcia

Koleżanki i Koledzy, na Wasze adresy e-mail, które zostały wskazane w systemie (klpzlow) został przesłany link wraz z hasłem umożliwiającym otworzenie galerii zdjęć z Jubileuszu naszego Koła. Darz Bór

Okólnik nr 8/2023

ZO PZŁ w Bydgoszczy w załączeniu przesyła okólnik w sprawie: 1. Ocena prawidłowości odstrzału saren rogaczy pozyskanych w sezonie 2023/2024 2. Ogólnokrajowy skoordynowany program zwalczania ASF poprzez odstrzał, poszukiwanie padłych dzików i ich szczątków w ramach organizowanych polowań zbiorowych. 3. Kandydaci na członków organów PZŁ. POBIERZ

Plan polowań zbiorowych

Zarząd Koła informuje, że w 2023 roku odbędą się dwa polowania zbiorowe: 1. Hubertowskie w dniu 04.11.2023 r. na terenie obwodu 5, zbiórka na Sobinach o godz. 7.30 Prowadzący kol. Jarosław Grzywacz, Tomasz Dobrowolski, Gospodarz kol. Krzysztof Otlewski 2. Wigilijne w dniu 9.12.2023 r. na terenie obwodu nr 155, zbiórka u kol. Jacka Polusa (Wojsłąwiec 7) o […]