KOS nr 223

Polowanie zbiorowe – wyłączenie rewirów

Koleżanki i Koledzy, w związku z zaplanowanym polowaniem zbiorowym w obwodzie nr 155 dnia 9 grudnia informujemy, że od dnia 4 grudnia do dnia zbiorówki zostają wyłączone z polowań takie rewiry jak: Smolniki, Zazdrość, Kornelin, Kołaczkowo i Wojsławiec.

Składka członkowska na PZŁ

Zgodnie z uchwałą nr 8/11/2023 Naczelnej Rady Łowieckiej wysokość składki członkowskiej na PZŁ w 2024 roku wynosi: 1. składka normalna o której mowa w § 124 ust.1 Statut PZŁ 400 zł 2. składka ulgowa o której mowa w § 124 ust.2 Statut PZŁ 200 zł 3. składka ulgowa o której mowa w § 124 ust.3 Statut PZŁ 100 zł. Składka […]