KOS nr 223

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Członkowie i Stażyści Koła Łowieckiego nr 223 „KOS” Na podstawie §38 Statutu PZŁ Zarząd Koła Łowieckiego nr 223 “KOS” w Bydgoszczy zwołuje Walne Zgromadzenie w dniu 11 maja 2024 roku o godzinie 10:00 w Przystani Stara Rzeka w miejscowości Stara Rzeka. Porządek obrad zostanie wysłany drogą elektroniczną na wskazane adresy e-mail w systemie EKEP. Przypominamy […]

Komunikat Społecznego Komitetu Protestacyjnego Myśliwych

Ruch #wspólnasprawa nie jest alternatywą ani konkurencją dla PZŁ. Jest jego uzupełnieniem dla publicznego wyrażenia oczekiwań myśliwych, aktywnego naciskania na stworzenie mechanizmu gwarantującego pełną samorządność zrzeszenia i platformą współpracy z grupami społecznymi pracującymi w obszarze szeroko pojętego środowiska przyrodniczego. Wspólnie wyartykułowany sprzeciw ma sens i u Ministra pojawiać zaczęły się wątpliwości. Zdecydowanie chcemy brać aktywny […]

Okólnik nr 1/2024 ZO Bydgoszcz

Koleżanki i Koledzy, w załączeniu przesyłamy Okólnik ZO PZŁ w sprawie: 1.    Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków, danieli byków oraz tryków muflona pozyskanych w sezonie 2023/2024 2.    Terminy uzgadniania Rocznych Planów Łowieckich w okręgu bydgoskim. 3.    Terminy szkoleń dla Nowowstępujących do PZŁ oraz kandydatów na selekcjonerów samców zwierzyny płowej. 4.    Plan imprez strzeleckich w okręgu […]

Wysokość składek członkowskich

Zgodnie z Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 28 grudnia 2023 r w sprawie wysokości składki członkowskiej na rok 2024 informujemy, że: Składka normalna wynosi 400zl + 43 OC Składka ulgowa w wysokości 50% przysługuje: Młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz myśliwym którzy ukończyli 70 rok życia. 200zl +43 OC Składka ulgowa w […]

Składki na rok 2024

Decyzją nowej Naczelnej Rady Łowieckiej wysokość składki członkowskiej zostanie ustalona na  jej najbliższym posiedzeniu w dniu 28 grudnia br.

Polowanie zbiorowe – wyłączenie rewirów

Koleżanki i Koledzy, w związku z zaplanowanym polowaniem zbiorowym w obwodzie nr 155 dnia 9 grudnia informujemy, że od dnia 4 grudnia do dnia zbiorówki zostają wyłączone z polowań takie rewiry jak: Smolniki, Zazdrość, Kornelin, Kołaczkowo i Wojsławiec.

Składka członkowska na PZŁ

Zgodnie z uchwałą nr 8/11/2023 Naczelnej Rady Łowieckiej wysokość składki członkowskiej na PZŁ w 2024 roku wynosi: 1. składka normalna o której mowa w § 124 ust.1 Statut PZŁ 400 zł 2. składka ulgowa o której mowa w § 124 ust.2 Statut PZŁ 200 zł 3. składka ulgowa o której mowa w § 124 ust.3 Statut PZŁ 100 zł. Składka […]