KOS nr 223

Polowanie zbiorowe – wyłączenie rewirów

Koleżanki i Koledzy, w związku z zaplanowanym polowaniem zbiorowym w obwodzie nr 155 dnia 9 grudnia informujemy, że od dnia 4 grudnia do dnia zbiorówki zostają wyłączone z polowań takie rewiry jak: Smolniki, Zazdrość, Kornelin, Kołaczkowo i Wojsławiec.

Składka członkowska na PZŁ

Zgodnie z uchwałą nr 8/11/2023 Naczelnej Rady Łowieckiej wysokość składki członkowskiej na PZŁ w 2024 roku wynosi: 1. składka normalna o której mowa w § 124 ust.1 Statut PZŁ 400 zł 2. składka ulgowa o której mowa w § 124 ust.2 Statut PZŁ 200 zł 3. składka ulgowa o której mowa w § 124 ust.3 Statut PZŁ 100 zł. Składka […]

Jubileusz Koła – zdjęcia

Koleżanki i Koledzy, na Wasze adresy e-mail, które zostały wskazane w systemie (klpzlow) został przesłany link wraz z hasłem umożliwiającym otworzenie galerii zdjęć z Jubileuszu naszego Koła. Darz Bór

Okólnik nr 8/2023

ZO PZŁ w Bydgoszczy w załączeniu przesyła okólnik w sprawie: 1. Ocena prawidłowości odstrzału saren rogaczy pozyskanych w sezonie 2023/2024 2. Ogólnokrajowy skoordynowany program zwalczania ASF poprzez odstrzał, poszukiwanie padłych dzików i ich szczątków w ramach organizowanych polowań zbiorowych. 3. Kandydaci na członków organów PZŁ. POBIERZ

Plan polowań zbiorowych

Zarząd Koła informuje, że w 2023 roku odbędą się dwa polowania zbiorowe: 1. Hubertowskie w dniu 04.11.2023 r. na terenie obwodu 5, zbiórka na Sobinach o godz. 7.30 Prowadzący kol. Jarosław Grzywacz, Tomasz Dobrowolski, Gospodarz kol. Krzysztof Otlewski 2. Wigilijne w dniu 9.12.2023 r. na terenie obwodu nr 155, zbiórka u kol. Jacka Polusa (Wojsłąwiec 7) o […]