KOS nr 223

Okólnik nr 8/2023

ZO PZŁ w Bydgoszczy w załączeniu przesyła okólnik w sprawie:

1. Ocena prawidłowości odstrzału saren rogaczy pozyskanych w sezonie 2023/2024
2. Ogólnokrajowy skoordynowany program zwalczania ASF poprzez odstrzał, poszukiwanie padłych dzików i ich szczątków w ramach organizowanych polowań zbiorowych.
3. Kandydaci na członków organów PZŁ.

POBIERZ