KOS nr 223

Plan polowań zbiorowych

Zarząd Koła informuje, że w 2023 roku odbędą się dwa polowania zbiorowe:

1. Hubertowskie w dniu 04.11.2023 r. na terenie obwodu 5, zbiórka na Sobinach o godz. 7.30

Prowadzący kol. Jarosław Grzywacz, Tomasz Dobrowolski, Gospodarz kol. Krzysztof Otlewski

2. Wigilijne w dniu 9.12.2023 r. na terenie obwodu nr 155, zbiórka u kol. Jacka Polusa (Wojsłąwiec 7) o godz.7.30

Prowadzący polowanie kol. Jacek Polus, Gospodarz kol. Wiesław Nitka