KOS nr 223

Wysokość składek członkowskich

Zgodnie z Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 28 grudnia 2023 r w sprawie wysokości składki członkowskiej na rok 2024 informujemy, że: Składka normalna wynosi 400zl + 43 OC Składka ulgowa w wysokości 50% przysługuje: Młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz myśliwym którzy ukończyli 70 rok życia. 200zl +43 OC Składka ulgowa w […]

Składka członkowska na PZŁ

Zgodnie z uchwałą nr 8/11/2023 Naczelnej Rady Łowieckiej wysokość składki członkowskiej na PZŁ w 2024 roku wynosi: 1. składka normalna o której mowa w § 124 ust.1 Statut PZŁ 400 zł 2. składka ulgowa o której mowa w § 124 ust.2 Statut PZŁ 200 zł 3. składka ulgowa o której mowa w § 124 ust.3 Statut PZŁ 100 zł. Składka […]