KOS nr 223

Wysokość składek członkowskich

Zgodnie z Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 28 grudnia 2023 r w sprawie wysokości składki członkowskiej na rok 2024 informujemy, że: Składka normalna wynosi 400zl + 43 OC Składka ulgowa w wysokości 50% przysługuje: Młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz myśliwym którzy ukończyli 70 rok życia. 200zl +43 OC Składka ulgowa w […]