KOS nr 223

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Członkowie i Stażyści Koła Łowieckiego nr 223 „KOS” Na podstawie §38 Statutu PZŁ Zarząd Koła Łowieckiego nr 223 “KOS” w Bydgoszczy zwołuje Walne Zgromadzenie w dniu 11 maja 2024 roku o godzinie 10:00 w Przystani Stara Rzeka w miejscowości Stara Rzeka. Porządek obrad zostanie wysłany drogą elektroniczną na wskazane adresy e-mail w systemie EKEP. Przypominamy […]